jakiś czas owemu postanowiłam usunąć stare kafelki spośród kuchni oraz zastąpić je panelami ściennym