Szczególnie, charakteryzuje się ona możliwie jak najniższymi kosztami montażu